Đề HSG Quốc gia môn Hoá, L12, NH: 98-99

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Hồng Nam (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:29' 12-05-2009
Dung lượng: 59.5 KB
Số lượt tải: 123
Số lượt thích: 0 người
đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia
lớp 12 ptth năm 1998 - 1999 - môn hoá học
(Ngày thi thứ nhất, 180 phút)
Câu I:
Dung dịch A gồm các chất tan FeCl3, AlCl3, NH4Cl và CuCl2 (nồng độ mỗi chất xấp xỉ 0,1M).
1. Dung dịch A có phản ứng axít, bazơ, trung tính ? Tại sao?
2. Cho H2S lội chậm qua dung dịch A cho đến bão hoà thì được kết tủa và dung dịch B. Hãy cho biết thành phần các chất trong kết tủa và trong dung dịch B.
3. Hãy thêm dần NH3 vào dung dịch B cho đến dư. Có hiện tượng gì xảy ra? Viết các phương trình phản ứng ion để giải thích.
Câu II:
1. Photgen được dùng làm chất clo hoá rất tốt cho tổng hợp hữu cơ, được điều chế theo phương trình
CO(k) + Cl2 == COCl2 (k)
H0 = -111,3kJ. mol-1
Magiê được điều chế theo phương trình

MgO(r) + C(r) == Mg(r) + CO(k)

H0 = 491,00kJ. mol-1
Cần tác động như thế nào vào nhiệt độ và áp suất riêng phần của khí để mỗi phản ứng trên thu được nhiều hơn sản phẩm? Tại sao phải tác động như vậy?
2. Thực nghiệm cho biết tại 25oC tốc độ tiêu thụ NO trong phản ứng điều chế nitrozoni clorua khí
2NO(k) + Cl2 (k) 2NOCl 9k) (1)
bằng 3,5. 10-4 mol. L-1 . S-1. Hãy tính tốc độ (tại 298 K):
a. Của phản ứng (1).
b. Tiêu thụ khí Cl2
c. Tạo thành NOCl (k)
Câu III:
ClO2 là hoá chất được dùng phổ biến trong công nghiệp. Thực nghiệm cho biết:
a. Dung dịch loãng ClO2 trong nước khi gặp ánh sáng sẽ tạo ra HCl, HClO3.
b. Trong dung dịch kiềm (như NaOH) ClO2 nhanh chóng tạo ra hỗn hợp muối clorit và clorat natri.
c. ClO2 được điều chế nhanh chóng bằng cách cho hỗn hợp KClO3, H2C2O4 tác dụng với H2SO2 loãng.
d. Trong công nghiệp, ClO2 được điều chế bằng cách cho NaClO3 tác dụng với SO2 có mặt H2SO4 4M.
Hãy viết phương trình cho mỗi phản ứng trên và nói rõ đó là phản ứng oxi hoá - khử hay trao đổi? Tại sao? (phân tích từng phản ứng a,b,c,d).
Câu IV:
1. Có thí nghiệm sau đây (làm trong tủ hút khí độc): lấy vào ống nghiệm 1ml axit sunfuric đặc, bỏ một mảnh đồng vào ống nghiệm và đun nóng nhẹ.
a. Có hiện tượng gì xảy ra? Bằng cách nào nhận biết sản phẩm khí của phản ứng? Viết phương trình phản ứng xảy ra.
b. Tại sao phải đun nóng nhẹ?
2. Có 3 dung dịch Ba(OH)2, Pb(CH3COO)2, MgSO4 bị mất nhãn hiệu.
Hãy chọn 5 thuốc thử mà mỗi thuốc thử được dùng có thể phân biệt được 3 dung dịch trên. Viết các phương trình phản ứng (nếu có) và giải thích.
Câu V:
Trị số thế điện cực (tiêu) chuẩn của một số điện cực được cho trong bảng sau đây:
Điện cực
Số thứ tự của điện cực
Thế điện cực chuẩn(V)

Fe2+ /Fe3+
1
0,77

[Fe(CN6]4- / [Fe(CN)6]3-
2
0,36

NO , H2O / NO3- , H+
3
0,96

NO2- , OH- /